Medienos ruoša

Didesnei miško pjovimo ir daliai medienos traukimo darbų UAB „Forest Capital“ samdo patikimas medienos ruošos įmones, su kuriomis esame sudarę ilgalaikes sutartis. Vykdant miško ruošos darbus laikomasi FSC standarto reikalavimų.

Miško ruošos darbams atlikti  naudojama moderniausia technika:

  • miško kirtimo mašinos skirtos miško pjovimui, šakų genėjimui ir medienos sortimentavimui;
  • medvežės, savikrovės priekabos medienos ištraukimui iš kirtaviečių;
  • medienvežės mašinos medienos pervežimui pirkėjams didesniais atstumais;
  • medienvežės mašinos su savikroviais įrenginiais medienos pakrovimui ir pervežimui.

UAB „Forest Capital“ nuolatos prekiauja  pagaminta medienos produkcija. Didžioji dalis medienos parduodama pagal sudarytas metines apvaliosios medienos pirkimo-pardavimo sutartis Lietuvos įmonėms, dalis į Latviją, didesnė dalis malkinės medienos paliekama vietiniams gyventojams.

 

 

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close